top of page
pt ಹಬ್.JPG

ಸಮತೋಲಿತ  ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಮನಸ್ಸು

DRXFIT

 1-ಆನ್-1

 ತರಬೇತಿ & ಸಂಶೋಧನೆ

ಬಗ್ಗೆ

 

DRXFIT, initiated by Dr.Suresh, aims to address the common barriers that prevent people from engaging in regular fitness activities. The approach seems to be centered around providing personalized fitness training and nutrition guidance through various channels such as in-house sessions, online programs, and at "THE PT HUB."

Key Features of DRXFIT:

 1. Personalized Training:

  • Offers customized fitness programs tailored to individual needs and preferences.

 2. Convenience:

  • Provides flexibility by allowing workouts at the convenience of the individuals' chosen locations, whether at home or at "THE PT HUB."

 3. Time Efficiency:

  • Emphasizes short-duration workouts, ranging from 15 to 51 minutes, making it more accessible for individuals with busy schedules.

 4. Motivation:

  • Incorporates motivational support to encourage individuals to stay consistent with their fitness routines.

 5. Nutritional Guidance:

  • Includes nutritional guidance to complement the fitness programs, addressing various medical conditions such as PCOD, Thyroid, Cholesterol, joint issues, and more.

 6. Medical Conditions:

  • Specialized solutions for individuals with specific medical conditions like PCOD, Thyroid, Cholesterol, knee joint problems, spondylitis, slip disc, and other concerns.

 7. Affordability:

  • Offers budget-friendly options, making fitness training more accessible to a wider audience.

 8. Overcoming Barriers:

  • Aims to eliminate common barriers to exercise, such as shyness, laziness, lack of proper guidance, high costs, and confusion about online workout programs.

 9. Holistic Approach:

  • Focuses on overall health and well-being, aiming to prevent health issues and reduce the need for hospital admissions.

By addressing these aspects, DRXFIT seeks to make fitness more inclusive, personalized, and achievable for individuals in India, ultimately promoting a healthier and more active lifestyle. This approach may resonate well with people who have been deterred from regular exercise due to various reasons.

What people can expect:

 • Dedicated Personalized Programs designed according to their time, place and equipment

 • Nutritional guidance considering basic available food

 • Up to 5-minute online (Skype) consultation

 • Motivational forum

 • 24-hour online (chat) support

What DRXFIT expect from Customers:

 • Dedication

 • Commitment

 • Accountability

 • Patience

 • Trust

 • Consistency

Dr Suresh’s advice to customers is:

Don’t look for motivations, don’t look for discounts or sales, no more hero’s, no more excuses, be your own hero, be a motivator, all it matters is being fit and healthy.

There are so many fancy distractors out there but the reality is simple. At DRXFIT, we believe in workout smart not hard.

About

DRS

DR
ಸುರೇಶ್


 

ಡಾಕ್ಟರ್, ವ್ಯಾಯಾಮ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು DRXFIT ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬಹುಮುಖಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರ ಪರಿಣತಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವೈದ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತುದಾರ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

 1. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ:

  • ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರ ಪರಿಣತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

 2. ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:

  • "DRS (ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೀಕಂಡಿಷನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ತರಬೇತಿ" ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 3. ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ತಂತ್ರಗಳು:

  • ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ತಂತ್ರಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ತಾಲೀಮು ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 4. ಬಹುಮುಖ ಪರಿಣತಿ:

  • ವೈದ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತುದಾರ, ಪೋಷಣೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಕಾರರಾಗಿರುವುದು ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಹುಮುಖ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

 5. ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮ:

  • ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು (100,000) ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅವರ ಪರಿಣತಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.

 6. ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನ:

  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತಿ ಅನುಭವ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರನ್ನು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರಿಣಿತರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನವೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Instructors

ಎದ್ದೇಳಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ.

ಸಂಪರ್ಕ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು:

ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ:

126/b, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. PC-560034

ದೂರವಾಣಿ:

+91 9620162007

Thanks for submitting!

bottom of page